in

Uzman Miras Avukatım Uzman Avukat Desteği

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras hukuku davaları, miras avukatlarının vekalet ile açabildiği veya açıldıktan sonra takip edebildiği davalar arasında yer alır. Uygulamada en çok karşılaşılan miras hukuku davaları arasında şunlar yer alır:

 • Mirasçılık belgesi davası
 • Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası
 • Mirastan yoksunluğu tespiti davası
 • Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davası
 • Terekenin korunmasına ilişkin dava
 • Tapu kütüğündeki kişi ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespitine yönelik dava
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası
 • Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davası
 • Mirasta istihkak davası
 • Saklı pay mirasçılarının tenkis talebi davası
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası
 • Alacağın tereke masasına kayıt ve kabulüne ilişkin dava
 • İflas idaresinin mirasın reddinin iptaline ilişkin dava
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası
 • Mirasın paylaştırılması talebine ilişkin dava
 • Miras ortaklığına temsilci atanması davası
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğinin tespitine ilişkin dava
 • Mirasın borca batık olduğunun tespiti davası
 • Mirasın reddi kararının iptali davası
 • Mirasın resmi defterinin tutulmasına ilişkin dava
 • Mirasın mirasçılar tarafından gerçek reddine ilişkin dava

Miras Avukatı Ücreti

Miras avukatı ücretleri, bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “asgari ücret tarifesi” şeklinde düzenlenir. Miras hukuku kapsamında görülen davalarda avukata vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla miras avukatı vekillik ücretleri her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukat ücreti mümkün olabilir

Detaylı olarak incelemek için: https://uzmanmirasavukatim.com/

2022 Emekli promosyonunu en çok veren bankaların listesi

Yandex Mail Hesabı Hızlı Nasıl Silinir?