IQ Test - Online quiz
Bir IQ testi, bir dizi bilişsel yeteneği ölçen ve bireyin entelektüel yeteneklerinin ve potansiyelinin bir ölçüsü olarak hizmet etmesi amaçlanan bir puan sağlayan psikolojik bir değerlendirmedir.
Take The Test
Test hakkında Test 30 dakika sürer 30 bulmacayı cevaplamalısın Bulmacalar kolaydan zora doğru rastgele sıralanmıştır. Test sonucu gösterilecek Ayrıca tüm yanlış cevaplar gösterilecek
Zekâ katsayısı Zeka bölümü (IQ), insan zekasını değerlendirmek için tasarlanmış bir dizi standart test veya alt testten elde edilen toplam puandır. "IQ" kısaltması, psikolog William Stern tarafından, 1912 tarihli bir kitapta savunduğu Breslau Üniversitesi'ndeki zeka testleri için bir puanlama yöntemi olan Almanca Intelligenzquotient terimi için icat edildi.

IQ PUANLARI TABLOSU

IQ PUANI AÇIKLAMASI
156 ve üzeri Dahi
140-155 arası çok üstün zeka Çok üstün zeka
126-140 arası üstün zeka Üstün zeka
111-125 arası ileri zeka İleri zeka
91-110 arası normal zeka Normal zeka
76-90 arası sınır zeka Sınırda zeka
51-75 arası hafif gerilik Hafif zeka geriliği
26-50 arası orta gerilik Orta düzey zeka geriliği
0-25 arası ağır gerilik Ağır zeka geriliği