in

676 Sayılı KHK ile POH için askerlik şartı kaldırıldı!

29 Ekim 2016 Cumartesi itibarı ile Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle 10 bin özel harekat polisi alımında aylardır yaptığımız haberler sonuç verdi ve askerliğini yapanlar için 36 aylık bulunan süre tamamen kaldırıldı.

Resmi Gazete 676 sayılı khk tam metni

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.”

 

WordPress için En İyi Ücretsiz Eklentiler 2016

Şimdi! 59TL’ye Tüm Sinema Salonlarında Sınırsız Film İzleyebilirsiniz!