in

Esma ül Hüsna İzle Dinle

Ya Allah Esma ül Hüsna Mehmet Emin Ay İzle Dinle

Allah’ın 99 ismi için hadis kaynaklarında çok önemli bilgiler yer almıştır. Yüce Allah (c.c) birbirinden güzel isimlerini okumak, ezbere bilmek çok mühimdir. Bir hadiste, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğinin müjdesini vermiştir. Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 ismi için kullanılan tabirdir. Allah’ın isimleri (Esmaül Hüsna) okumak, ezberlemek anlamı ve faziletleri öğrenmek için ayrıntıları inceleyiniz. Allah’ın isimleri ve anlamları!

Allah’ın 99 İsmi (Esmaül Hüsna) Okumanın Faziletleri

Esmaül Hüsna, Allah (c.c)’un birbirinden güzel olan 99 ismi için kullanılan bir tabirdir. Hadis kaynaklarında çok geniş yer bulan Esmaül Hüsna ile ilgili çok önemli bilgiler yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi ise bir hadiste yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir sözüdür. Allah’ın 99 ismi okumanın ve ezberlemenin faziletleri ile ilgili hadislerde geçen bilgiler şöyle;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir (Buhârî, Da’avât, 68; Tevhîd, 12; Müslim, Zikr, 2; Tirmizî, Da’avât, 82)

Hadislerde geçen “saymak” (ihsâ) ve “ezberlemek” (hıfz) ile maksat Allah’ı güzel isimleriyle tanımak ve O’na iman, ibadet ve itaat etmektir.

Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir.

Çelik Konstrüksiyon 2022 Ev Fiyatları Nedir?

Youtube kanal profil resmini büyük olarak görme