in

SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Osmanlı devleti I. Murad döneminde Edirne ve Filibe’yi fethetmiştir. Osmanlı Devleti’nin Trakya ve Balkanlar’da bu kadar hızlı ilerlemesinden çekinen Avrupa Devletleri, Papa’nın da teşviki ve desteğiyle bir Haçlı Ordusu teşkil etme kararı almıştır. Bu ittifak tarihte Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan ilk haçlı ordusudur.

Haçlı ordusu Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosnalılardan oluşturulmuştur. Teşkil edilen haçlı ordusu Rumeli Beylerbeyinin emri üzerine keşif görevine çıkan Hacı İlbey komutasındaki birlikler tarafından 1364 tarihinde bozguna uğratılmıştır.

1364 yılında meydana gelen Sırp Sındığı Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  1. Savaşı kazanan Osmanlı Devleti 1365 yılında Edirne’yi başkent yapmıştır.
  2. Macarlar Balkanlar’daki hâkimiyetlerini kaybetmişlerdir.
  3. Osmanlı Devleti’nin ilerleyişi karşısında Bulgarlar 1369 yılında Osmanlı Devleti’nin himayesini kabul ederek Osmanlı egemenliğini tanımışlardır. Bulgarlar Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeyi kabul etmişlerdir.
  4. 1367 yılına kadar Trakya’nın fethi tamamlanmıştır.
  5. 1371 yılında yapılan Çirmen savaşı ile Osmanlı Devleti Sırpları yenerek Makedonya’nın yolları Osmanlı Devleti’ne açılmıştır. 1374 yılına kadar ardı ardına yapılan savaşlar neticesinde Sırplar Osmanlı Devleti’nin egemenliğini tanımışlardır.

Sırp Sındığı savaşının Türk tarihindeki önemi Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan ilk Haçlı ordusu seferinin olması, Başkentin Edirne’ye taşınması ve Makedonya kapılarının Osmanlı Devleti’ne açılmasıdır.

Kaynak:

14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Bulamayanlara Öneriler

En Uygun İnternet Paketleri Kampanyaları 2017