in

Peygamber efendimizin unutulmuş sünnetleri.

Peygamber efendimizin unutulmuş sünnetleri.
“Ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime sarılsa ona yüz şehit sevabı vardır.”(İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.)¹

https://www.facebook.com/100013239908857/videos/656667241451267/

Sony TV için Channel Editor kullanarak kanal listesi düzenleme ve sıralama

Irmak Arıcı – Gece Gibi Gönlün