in

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır bunları sıralayalım:

1-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı , işyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden  makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinden sorumludur

2-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işçileirn koruyucu kıyafetler giymesinden baret ya da kask takmasından koruyucu donanımların seçilip pratik olarak kullanılmasından bu koruyucuların işe yararlığının test edilmesinden sorumludur.

3-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı oalrak bildirmek zorundadır.

4-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işyerinde ortaya çıkan kazaların neden çıktığını raporlamalı ve tekrar çıkmaması için gereken tedbirleri almalıdır.

5-      Risk Değerlendirmesi ile İlgili Görevi: İşverenin risklerle ilgili bilgilendirilmesi gereken tedbirlerin alınması için teşvik edilmesi ve işveren tarafından alınan tedbirlerin takibinin yapılması

6-      İşyerinin devletin belirlediği mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etme, periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek,  kontrolleri gözlemlemek

7-      Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planları oluşturmak bunu işverenle ve işçilerle paylaşmak gerekli tedbirleri alıp gereken tatbikatları ve eğitimleri yapmak herkesin üstüne düşen sorumlulukları kendisine tebliğ etmek.

8-      İşyeri personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri aldıklarından emin olmak, eğitimleri, kanuna uygun olarak düzenlemek ve işverene onaylatmak.

9-      Çalışma ortamını sürekli gözleyerek,  İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının yıllık değerlendirme raporuna (Ek-2) işyeri hekimi ile birlikte işlemek.

10-   Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunmak gerekli afişleri çalışma ortamına asmak

11-   İşyeri hekimiyle sıkı diyalog halinde olmak, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapmak,

Gibi birçok görev ve sorumluluğu vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir Kimin İşidir?

Karşılıksız 2100 TL Para Ödemesi almanız mümkün!