in

Gıybet ve dedikodu ile ilgili ayet ve hadisler

Gıybet ve dedikodu ile ilgili ayet ve hadisler

Ayetler

 • Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Nisa/148
 • Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Hucurat/12
 • Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline! Hümeze/1
 • Birbirinizi gıybet etmeyiniz. Hucurat/12

Hadisler

 • Gıybetin ne anlama geldiğini peygamberimiz şu sözleriyle açıklamıştır: “Gıybet nedir biliyor musunuz?” Sahabeler dediler ki:
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir. Peygamber:
  −“Kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde zikretmendir” dedi. Sahabeler:−Söylediğim kardeşimde olsa da mı? denildi. Peygamber:
  −“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış olursun. Şayet bu onda yoksa şüphesiz ki ona iftira etmiş olursun” buyurdu. Müslim 4/2001
 • “Faiz, yetmiş iki gruptur. En küçüğü kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Şüphesiz ki faizin en şiddetlisi kişinin gıybet ederek kardeşinin namusuna dil uzatması gibidir.” Albânî Silsiletü’s Sahiha 1871
 • “Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz veya fiille) taklit etmem. Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile.”Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame 52, (2503, 2504)
 • “Miraç gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.
  -Ey Cebrail! Bunlar da kim? diye sordum.
  -Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.” Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879)

Allahü Teâlâ’nın 5 emri ile ilgili hadisler

Radyasyondan korunmak için altın öneriler