in

2020 yılı işsizlik maaşı ne kadar işsizlik maaşı nasıl alınır?

Elde olmayan sebeplerle işsiz kalan vatandaşlar iş bulmakta hayli zorlanmaktalar ancak devletin verdiği işsizlik maaşından yararlanmak için kriterler nelerdir bunlar merak ediliyor bizde sizler için araştırıp kriterleri yazdık.İşsizlik maaşından yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

İşsizlik Maaşı 2020 Ne Kadar?

İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.

İşkur İşsizlik Maaşı Kaç Ay Verilir?

İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;

– 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün

– 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün

– 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

2020 EBA öğretmen girişi: EBA canlı sınıf nasıl olacak?

Koronavirüs nedeniyle banka kredi faizleri düştü!