in

Özel Balkanlar Koleji Anaokulu Ortaokul Anadolu Lisesi

Yakacık Balkanlar Koleji; 2006 yılında, tamamı öğretmen kökenli olan ve halen eğitimin içerisinde yer alan kişilerce kurulmuştur.

Eğitim, bir toplumun kimlik kazanması ve varlığını devam ettirip güçlendirilmesinde en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir. Türk millî eğitiminin, her şeyden önce nesillere vatan, millet sevgisini kazandıracak biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Eğitimden beklenen bir diğer husus ise; fertlerin birlik duygusunu pekiştirecek, toplum ahengini sağlayacak, ortak değerlere yöneltecek zihniyetin kazandırılmasıdır.

Bunların yanında, küreselleşen bilgi toplumunda değişim sürecinin doğurabileceği muhtemel sonuçlara karşı önlem almak, insanı ve toplumu değişimle baş edebilecek şekilde gelecek için hazırlamak da önemli hale gelmiştir. O halde bu sürece hazırlık, eğitim kurumları ve bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerden başlamalıdır. Bireyin hızla değişen bilgi toplumuna katılımı ve bu süreçte hak ettiği yeri alması, yeni bilgiler kazanması, becerilerini zenginleştirmesi, yaşam boyu öğrenme ve eskisine oranla daha çok nitelikli olmayla başarılabilir.

Küçük bir fidan olarak başladığımız bu yolda Balkanlar Koleji olarak biz, Türk Milli Eğitimi’ ne; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında ve çağdaş muasır medeniyetler seviyesinde, ulu bir çınar olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Neden Balkanlar Koleji

Öğrenmenin ve mutluluğun bir arada yaşandığı BALKANLAR KOLEJİ ikliminde:

Temel akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını, kısaca ”öğrenmeyi öğretiyoruz.”
Öğrencilerimizin İlgi ve yeteneklerini keşfediyoruz, potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor ve kendilerini geliştirme olanağı sağlıyoruz.
Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğrenim kurumlarına hazırlıyoruz.
Zihinsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişmelerine en üst düzeyde katkı sağlıyoruz.
Öğrenme öğretme süreçlerinde çoklu zekâ kuramını temele alıyoruz, öğrencinin zekâ haritasına uygun eğitsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
Yabancı dil eğitimine özel bir önem atfediyoruz. Birinci yabancı dil olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca eğitimine okul öncesi eğitiminden itibaren başlıyoruz. 2012-2013 Öğretim yılından itibaren ilköğretim ve lisede seçmeli yabancı dil olarak olarak İspanyolcayı uygulamaya koyuyoruz.
Okumayı sevdirmeye çalışıyoruz, okuma alışkanlığını kazanmalarını çok önemsiyoruz, okuduklarını anlamayı, yorumlamayı, düşünceyi yeniden ve sürekli olarak üretmeyi öğretiyoruz.
Yazmayı, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeyi öğretiyoruz.
Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz ve uyguluyoruz.
Bilgileri, becerileri ve öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

 

Telefon: 444 80 84

E Posta: infopendik@balkanlarkoleji.k12.tr

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Loading…

NAVTEX ilan etmek ne demek?

e-imza nedir en uygun fiyatlı e-imza firması hangisidir.